Raltegravir: Thuốc đầu tiên trong nhóm thuốc ức chế tổng hợp mới để điều trị HIV. Đánh giá của chuyên gia về liệu pháp chống nhiễm trùng, 6(4): 419-426.

Trong bởi AHF