Hình ảnh

Tài trợ cứu trợ cứu sinh khẩn cấp, toàn cầu
những nỗ lực để chấm dứt HIV và AIDS, và nhiều hơn nữa...

Là tổ chức phòng chống AIDS lớn nhất trên thế giới, AHF thực hiện sứ mệnh của mình là đền đáp. Thông qua các khoản trợ cấp, quỹ khẩn cấp và quan hệ đối tác chiến lược, chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ, chương trình cứu sinh trị giá hàng triệu đô la, v.v.

QUAN TÂM ĐẾN VIỆC Quyên góp bằng THẺ TÍN DỤNG? ĐIỀN VÀO MẪU ĐƠN NÀY!

(Visa, Master Card, Discover, American Express hoặc PayPal)

Mã HTML:
Kịch bản cho trang:

QUAN TÂM ĐẾN VIỆC Quyên góp bằng THẺ TÍN DỤNG? ĐIỀN VÀO MẪU ĐƠN NÀY!

(Visa, Master Card, Discover, American Express hoặc PayPal)

Đóng góp tại đây
Quan tâm đến việc quyên góp tiền điện tử?

(ví dụ: Bitcoin, Ethereum, v.v.)

Quyên góp tiền điện tử tại đây

QUAN TÂM ĐẾN VIỆC Quyên góp bằng THẺ TÍN DỤNG? ĐIỀN VÀO MẪU ĐƠN NÀY!

(Visa, Master Card, Discover, American Express hoặc PayPal)

Mã HTML:
Kịch bản cho trang:

QUAN TÂM ĐẾN VIỆC Quyên góp bằng THẺ TÍN DỤNG? ĐIỀN VÀO MẪU ĐƠN NÀY!

(Visa, Master Card, Discover, American Express hoặc PayPal)

Đóng góp tại đây

Quan tâm đến việc quyên góp tiền điện tử?

(ví dụ: Bitcoin, Ethereum, v.v.)

Quyên góp tiền điện tử tại đây
Quan tâm đến việc quyên góp tiền điện tử?

(ví dụ: Bitcoin, Ethereum, v.v.)

Đóng Góp Ngay
Hình ảnh

Quyên góp bằng cách sử dụng A
Thẻ tín dụng

(Visa, Master Card, Discover, American Express hoặc PayPal)
Hình ảnh

Quyên góp bằng cách sử dụng A
TIỀN ĐIỆN TỬ

(ví dụ: Bitcoin, Ethereum, v.v.)

BẠN đang tìm kiếm những cách địa phương để trả lại?


Đi bộ phòng chống AIDS ở Florida

Florida AIDS Walk hoạt động để giáo dục và truyền cảm hứng cho cộng đồng của chúng ta làm việc cùng nhau và chấm dứt đại dịch HIV/AIDS một lần và mãi mãi. Chúng tôi đi bộ vì hơn 100,000 người nhiễm HIV ở Florida. Ta bước đi để nhớ những người không còn có thể.
Đóng Góp Ngay

Đi bộ phòng chống AIDS Atlanta

Trong 30 năm, AIDS Walk Atlanta đã giúp cộng đồng của chúng ta gây quỹ quan trọng để hỗ trợ các tổ chức phòng chống HIV và AIDS tại địa phương. Chúng tôi đã ở đây ngay từ đầu, đấu tranh cho cộng đồng của mình và chúng tôi sẽ không dừng lại sớm.
Đóng Góp Ngay
Hình ảnh

Tài trợ cứu trợ cứu sinh khẩn cấp, toàn cầu
những nỗ lực để chấm dứt HIV và AIDS, và nhiều hơn nữa...

Là tổ chức phòng chống AIDS lớn nhất trên thế giới, AHF thực hiện sứ mệnh của mình là đền đáp. Thông qua các khoản trợ cấp, quỹ khẩn cấp và quan hệ đối tác chiến lược, chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ, chương trình cứu sinh trị giá hàng triệu đô la, v.v.
Hình ảnh

Quyên góp bằng cách sử dụng A
Thẻ tín dụng

(Visa, Master Card, Discover, American Express hoặc PayPal)

Đóng Góp Ngay
Hình ảnh

Quyên góp bằng cách sử dụng A
TIỀN ĐIỆN TỬ

(ví dụ: Bitcoin, Ethereum, v.v.)

Đóng Góp Ngay

Đang tìm cách địa phương để trả lại?


Đi bộ phòng chống AIDS ở Florida

Florida AIDS Walk hoạt động để giáo dục và truyền cảm hứng cho cộng đồng của chúng ta làm việc cùng nhau và chấm dứt đại dịch HIV/AIDS một lần và mãi mãi. Chúng tôi đi bộ vì hơn 100,000 người nhiễm HIV ở Florida. Ta bước đi để nhớ những người không còn có thể.
Đóng Góp Ngay

Đi bộ phòng chống AIDS Atlanta

Trong 30 năm, AIDS Walk Atlanta đã giúp cộng đồng của chúng ta gây quỹ quan trọng để hỗ trợ các tổ chức phòng chống HIV và AIDS tại địa phương. Chúng tôi đã ở đây ngay từ đầu, đấu tranh cho cộng đồng của mình và chúng tôi sẽ không dừng lại sớm.
Đóng Góp Ngay