Hình ảnh
Nghiên cứu AHF

AHF tham gia vào nghiên cứu khoa học xã hội, y sinh và hành vi tiên tiến để cải thiện công tác phòng chống HIV và STI, xét nghiệm, điều trị và liên kết để chăm sóc bệnh nhân của chúng tôi trên toàn thế giới. Chúng tôi hợp tác với các trường đại học, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức nghiên cứu, cơ quan chính phủ và khu vực tư nhân để tiến hành các thử nghiệm lâm sàng, thử nghiệm thiết bị, can thiệp hành vi và nghiên cứu quan sát.

Nhóm nghiên cứu tại AHF Research đã công bố vô số nghiên cứu trên các tạp chí khoa học, có sẵn bên dưới. Nếu bạn quan tâm đến việc thực hiện nghiên cứu hợp tác với AHF, vui lòng gửi tin nhắn tại đây.

Tìm kiếm
Năm xuất bản
Tiến hành hợp tác nghiên cứu với AHF
Quan tâm đến việc tiến hành nghiên cứu hợp tác với AHF? Điền vào mẫu này ngày hôm nay.