Liên hệ
Cho dù bạn đang tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, có thắc mắc về dịch vụ của chúng tôi hay muốn tham gia vào các nỗ lực vận động chính sách của chúng tôi, chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp. Chỉ cần điền vào mẫu liên hệ bên dưới và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.
Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ?
Bạn có biết rằng AHF cung cấp nhiều dịch vụ để hoàn thành vòng tròn chăm sóc dễ sử dụng không? Hãy bắt đầu với Trung tâm chăm sóc sức khỏe của chúng tôi và bạn sẽ có quyền truy cập vào các dịch vụ nhà thuốc tiện lợi, các chương trình Medicare đặc biệt, trung tâm chăm sóc sức khỏe miễn phí và dễ sử dụng, v.v.
Tìm dịch vụ AHF gần tôi