Maraviroc cho bệnh nhân nhiễm R5 HIV-1 đã được điều trị trước đó. Tạp chí Y học New England, 359: 1429-1441.

Trong bởi AHF