Một can thiệp bằng cách sử dụng trò chơi điện tử để tăng cường sàng lọc vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở người và bệnh lây truyền qua đường tình dục ở những nam thanh niên có quan hệ tình dục đồng giới ở California: Cơ sở lý luận và thiết kế của việc gắn bó với nó. Giao thức Nghiên cứu JMIR, 6(7): 1-13.

Trong bởi AHF