Đánh giá so sánh 2 xét nghiệm khuếch đại axit nucleic để phát hiện Chlamydia trachomatis và Neisseria gonorrhoeae tại các vị trí ngoài cơ thể. Bệnh Lây Truyền Qua Đường Tình Dục, 44(7): 398-400.

Trong bởi AHF