(One Stop) Thrift Shop – [Macklemore Parody/Out of the Closet]

In TIN TỨC bởi AHF

Out of the Closet Thrift Shop giải quyết vấn đề của bạn! Đi xét nghiệm, đi mua sắm hoặc nhận bao cao su miễn phí! 96 xu của mỗi đô la kiếm được sẽ trực tiếp quay trở lại việc cung cấp dịch vụ chăm sóc và điều trị cứu sống những người nhiễm HIV/AIDS.

Châu Âu: 25,000 người nhiễm HIV được điều trị bởi AHF
Cứ 1 lần đếm: 200,000 trong AHF Care Toàn cầu