Cứ 1 lần đếm: 200,000 trong AHF Care Toàn cầu

In Toàn cầu, Tin Tức bởi AHF

Trong hơn 25 năm qua, AHF đã làm cho việc điều trị, xét nghiệm và hỗ trợ điều trị HIV/AIDS trở nên dễ tiếp cận và phù hợp với túi tiền của mọi người và bất kỳ ai có nhu cầu. Những gì bắt đầu như một hành động cấp cơ sở được phát động ở Los Angeles vào năm 1987, kể từ đó đã phát triển thành một tổ chức toàn cầu hoạt động tại 28 quốc gia trên toàn cầu. Quỹ hiện đã vượt qua một cột mốc đầy cảm hứng: hơn 200,000 khách hàng hiện đã đăng ký với AHF và đang được điều trị hoặc chăm sóc dễ tiếp cận tại quốc gia của họ.

(One Stop) Thrift Shop - [Macklemore Parody/Out of the Closet]
Một cột mốc AHF: Hơn 200,000 người được chăm sóc trên toàn thế giới