giá thuốc

In Vận động bởi AHF

Thuốc chống HIV đắt tiền. Trong vòng một năm, chỉ một chiếc thôi cũng có giá hàng nghìn đô la - một số trên 10,000 đô la - và cần nhiều hơn một chiếc để điều trị cho những người mắc bệnh AIDS. Những mức giá cao này gây căng thẳng không thể chịu nổi đối với các Chương trình Hỗ trợ Thuốc AIDS thiếu tiền mặt, hạn chế khả năng tiếp cận điều trị cứu sống cho những người cần nhất.

Các công ty dược phẩm hàng đầu được đền bù xứng đáng cho hoạt động nghiên cứu và phát triển y tế của họ. Năm 2010, Bristol-Myers Squibb, Johnson & Johnson và Merck mỗi công ty báo cáo lợi nhuận hơn 10 tỷ USD. Trong khi đó, sự đánh dấu của họ đối với thuốc điều trị HIV khiến bệnh nhân gặp nguy hiểm.

Đăng nhập vào các thư điện tử của chúng tôi dưới đây để thông báo cho các công ty dược phẩm giảm giá thuốc điều trị HIV.

Kiểm tra và điều trị
Lưu ADAP