Kiểm tra và điều trị

In Vận động bởi AHF

Gần đến Ngày Thế giới phòng chống AIDS mỗi năm, AHF dẫn đầu một liên minh toàn cầu để xét nghiệm cho hàng triệu người và chuyển những người dương tính đến điều trị. Chúng tôi hợp tác với chính phủ và các tổ chức dựa vào cộng đồng để tiếp cận những người trong cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh, từ Campuchia đến Nam Phi đến Ukraine.

Mô hình xét nghiệm mà chúng tôi sử dụng khác với quy trình xét nghiệm và tư vấn tự nguyện truyền thống, hoạt động tại các sự kiện quy mô lớn, cung cấp dịch vụ tư vấn trước xét nghiệm hợp lý và sử dụng nhiều sản phẩm mới để giúp càng nhiều người biết được tình trạng của họ càng tốt. Thử nghiệm miễn phí diễn ra tại các cuộc thi hip hop, lễ hội ngày lễ và các sự kiện lớn khác. Tất cả những người có kết quả xét nghiệm dương tính ngay lập tức được chuyển đến cơ sở chăm sóc.

Phần lớn những người nhiễm HIV trên toàn thế giới không biết tình trạng của họ. Nếu không có khả năng tiếp cận phổ biến đối với xét nghiệm, thì không thể có khả năng tiếp cận phổ biến đối với việc điều trị. Test & Treat mở rộng khả năng xét nghiệm HIV miễn phí, dễ dàng để mọi người được điều trị, ngăn chặn các ca nhiễm mới và hướng tới việc kiểm soát đại dịch AIDS.

 

Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập www.testandtreat.org

AHF ca ngợi Thụy Điển
giá thuốc