Việc sử dụng Darunavir/Ritonavir để tăng cường ở những bệnh nhân nhiễm HIV có lượng vi-rút thấp được điều trị bằng phác đồ có chứa chất ức chế protease tăng cường. Tạp chí của Hiệp hội Bác sĩ Quốc tế về Chăm sóc AIDS, 8(1): 21-22.

Trong bởi AHF