Các đặc điểm của bệnh nhân và nhà cung cấp liên quan đến quyết định bắt đầu điều trị viêm gan C của bệnh nhân đồng nhiễm HIV. Chăm sóc bệnh nhân AIDS và STDs, 25(9): 533-538.

Trong bởi AHF