Peter Reis
Phó Chủ tịch

Peter Reis tham gia toàn diện vào các chiến lược tăng trưởng và quản lý hàng đầu cho tất cả các hoạt động kinh doanh cốt lõi của AHF, bao gồm các phòng khám chuyên về chăm sóc HIV có trụ sở tại Hoa Kỳ, các hợp đồng chăm sóc được quản lý bởi Medicaid và Medicare ở California và Florida, một bộ phận dược phẩm đang phát triển, một chương trình nghiên cứu và một chuỗi bán lẻ của các cửa hàng tiết kiệm. Ban đầu được thuê làm nhà phân tích tài chính vào năm 1995, ông chuyển sang làm quản lý chương trình sức khỏe năm 1996, giám đốc phát triển kinh doanh năm 1998, rồi phó chủ tịch kiêm giám đốc tài chính năm 2000.

Là một nhà phân tích, Reis đã phát triển một kế hoạch tài chính để triển khai kế hoạch chăm sóc có quản lý theo định suất đầu tiên của quốc gia chuyên về HIV. Ông cũng chịu trách nhiệm quản lý và giám sát hoạt động tài chính. Reis đã lãnh đạo việc mở rộng AHF ra ngoài California bằng cách đàm phán với Bang Florida về hợp đồng quản lý dịch bệnh cho những người thụ hưởng Medicaid bị nhiễm HIV và giám sát việc thực hiện chương trình. Với tư cách là Phó chủ tịch và Giám đốc tài chính, Reis đã lãnh đạo quá trình chuyển đổi các hệ thống nội bộ, bao gồm cài đặt hồ sơ y tế điện tử trong toàn tổ chức, triển khai các hệ thống xử lý yêu cầu chăm sóc sức khỏe và dược phẩm mới, đồng thời tăng cường các hệ thống kế toán và mua hàng hiện có.

Trước khi gia nhập AHF, Reis làm việc với tư cách là nhà phân tích tài chính cho Phòng khám Jeffrey Goodman, một chương trình xét nghiệm và y tế HIV có trụ sở tại LA. Trước đó, ông là nhà phân tích cho một ngân hàng đầu tư có trụ sở tại Boston. Reis có bằng cử nhân tài chính tại Bentley College ở Waltham, Massachusetts.

Hình ảnh