Nói 'Có' với tình dục cũng có nghĩa là 'Có' với xét nghiệm STD

Nói 'Có' với tình dục cũng có nghĩa là 'Có' với xét nghiệm STD

In TIN TỨC bởi AHF

Ý kiến ​​của Lynn Barkley, Chủ tịch và Giám đốc điều hành, Hiệp hội sức khỏe tình dục Hoa Kỳ

Được xuất bản lần đầu vào ngày 4 tháng 2017 năm XNUMX trên HuffPost

Những người trẻ tuổi không được kiểm tra. Chúng ta cần nói về nó.

AID Atlanta nộp đơn kiện liên bang chống lại CDC vì đã làm ô uế Nhà cung cấp dịch vụ AIDS lâu năm được tôn trọng
Cuộc biểu tình của DC chỉ trích Ngân hàng Thế giới về MIC