AHF làm rõ quảng cáo 'Sự kiện PrEP'

In TIN TỨC bởi AHF

UPDATE: Trong quảng cáo 'Sự thật về PrEP' gần đây của AHF, người ta không lưu ý rằng cả nghiên cứu CAPRISA Gel và VOICE Gel PrEP ở phụ nữ đều được thực hiện bằng cách chỉ sử dụng một loại thuốc (Tenofovir), chứ không phải kết hợp hai loại thuốc (Emtricitabine/Tenofovir) và liên quan đến việc áp dụng một gel bên trong. Sự khác biệt này có thể đã góp phần vào tỷ lệ hiệu quả khác nhau.

Trích dẫn việc tuân thủ thuốc kém của các cá nhân tham gia vào sáu thử nghiệm nghiên cứu lâm sàng lớn về việc sử dụng Ga-la-át điều trị AIDS, Truvada, để sử dụng như điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) như một phương pháp phòng ngừa HIV khả thi, những người ủng hộ từ Quỹ chăm sóc sức khỏe AIDS (AHF) ra mắt một quốc gia mới Quảng cáo 'Sự kiện PrEP' chiến dịch cảnh báo các cá nhân, tổ chức cộng đồng và cơ quan chính phủ chống lại việc mở rộng quy mô PrEP để phòng ngừa HIV.

Chiến dịch quảng cáo 'PrEP Facts' của AHF giáo dục công chúng về các vấn đề tuân thủ và PrEP ban đầu bắt đầu chạy vào tuần trước trên một số tờ báo, tạp chí và cửa hàng trực tuyến ở California và sẽ tiếp tục và mở rộng ra sáu cửa hàng ở California và năm cửa hàng tin tức ở Nam Florida trong suốt vài tuần tới. Chiến dịch của AHF cũng xuất hiện sau những khuyến nghị gần đây—và điều mà AHF tin là sai lầm—của cả hai bên. Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về việc mở rộng quy mô và thực hiện chiến lược phòng chống HIV có vấn đề.

“…các nghiên cứu cho thấy dữ liệu khoa học không hỗ trợ việc sử dụng Truvada trên quy mô lớn như một biện pháp can thiệp y tế công cộng trên toàn cộng đồng để ngăn ngừa lây truyền HIV.”– Michael weinstein, Chủ tịch Quỹ chăm sóc sức khỏe AIDS

Screen Shot tại 2014 09-09-10.32.47 AM

Oakland: Quan hệ đối tác THẾ GIỚI & AHF tăng cường hỗ trợ HIV/AIDS cho phụ nữ và trẻ em gái
AHF: Thể chế phân biệt chủng tộc gây hại cho sức khỏe của quốc gia