Magic Johnson, AHF đánh dấu 'Ngày thế giới phòng chống AIDS'

In TIN TỨC bởi AHF

Hôm qua, Johnson đã trao 'Giải thưởng Kỳ diệu Ngày Thế giới Phòng chống AIDS' cho Cynthia Davis, người ủng hộ bệnh AIDS lâu năm được kính trọng ở Southland, đã công bố kế hoạch cho ba phòng khám điều trị AHF/Magic Johnson mới và khởi động chương trình HIV miễn phí…