Ba Lan

AHF Ba Lan là sự bổ sung mới nhất cho các đội tuyển quốc gia của chúng tôi ở Châu Âu. Hãy theo dõi vì chúng tôi sẽ sớm có thêm thông tin về chương trình quốc gia!

<< Trở về Danh sách Quốc gia

Những video mới nhất:

Ngày Quốc tế Bao cao su 2018

Thêm Video Georgia >>

Anna Szadkowska-Ciezka
Giám đốc Chương trình Quốc gia


AHF Ba Lan

 Địa Chỉ: TBA *
 Số điện thoại: TBA *
 Email: TBA *
 website: TBA *

 Facebook: Facebook
 Instagram: TBA *

Khách hàng trong AHF Care: TBA *
Khách hàng nhận ART: TBA *


Người sống chung với HIV: TBA *
Người lớn 15-49 tỷ lệ lưu hành: TBA *
Người lớn trên 15 tuổi sống chung với HIV: TBA *
Phụ nữ trên 15 tuổi sống chung với HIV: TBA *
UNAIDS - Ba Lan - 2022