Hình ảnh

Quỹ chăm sóc sức khỏe AIDS:
Y học tiên tiến và Vận động chính sách bất kể khả năng chi trả

Giáo dục & Đào tạo

Chương trình học bổng lâm sàng HIV của AHF là một chương trình trả phí kéo dài 1 năm được thiết kế để đào tạo cả các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính được đào tạo về y học gia đình và nội khoa cũng như các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm để trở thành chuyên gia trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế toàn diện về HIV.

Tìm hiểu thêm và đăng ký ngay