Hình ảnh

Tài trợ cứu trợ cứu sinh khẩn cấp, toàn cầu
những nỗ lực để chấm dứt HIV và AIDS, và nhiều hơn nữa...

Là tổ chức phòng chống AIDS lớn nhất trên thế giới, AHF thực hiện sứ mệnh của mình là đền đáp. Thông qua các khoản trợ cấp, quỹ khẩn cấp và quan hệ đối tác chiến lược, chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ, chương trình cứu sinh trị giá hàng triệu đô la, v.v.
MUỐN GỬI KIỂM TRA BƯU ĐIỆN?

Vui lòng thanh toán séc của bạn cho Tổ chức Y tế AIDS và gửi thư tới:
Quỹ chăm sóc sức khỏe AIDS
Chương trình cấp C/O
6255 W Sunset Blvd., Tầng 21
Los Angeles, CA 90028

Có một câu hỏi?

Chương trình tặng quà
[email được bảo vệ]
Lyle Honig Mojica
323-860-5244

Tìm kiếm một cách khác để quyên góp?