Hình ảnh

Tài trợ cứu trợ cứu sinh khẩn cấp, toàn cầu
những nỗ lực để chấm dứt HIV và AIDS, và nhiều hơn nữa...

Là tổ chức phòng chống AIDS lớn nhất trên thế giới, AHF thực hiện sứ mệnh của mình là đền đáp. Thông qua các khoản trợ cấp, quỹ khẩn cấp và quan hệ đối tác chiến lược, chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ, chương trình cứu sinh trị giá hàng triệu đô la, v.v.
CRYPTOCURRENCY
AHF chấp nhận nhiều loại tiền điện tử để đóng góp từ thiện. Chúng tôi hợp tác với Giving Block để xử lý các giao dịch tiền điện tử.
Donate Crypto Now
Có một câu hỏi?

Chương trình tặng quà
[email được bảo vệ]
Lyle Honig Mojica
323-860-5244

CRYPTOCURRENCY
AHF chấp nhận nhiều loại tiền điện tử để đóng góp từ thiện. Chúng tôi hợp tác với Giving Block để xử lý các giao dịch tiền điện tử.
Có một câu hỏi?

Chương trình tặng quà
[email được bảo vệ]
Lyle Honig Mojica
323-860-5244

Tìm kiếm một cách khác để quyên góp?