Nhân khẩu học và lịch sử tự nhiên của những người kiểm soát virus máu tự phát bị nhiễm HIV-1: Những thái cực trên một sự liên tục. AIDS, 31(8): 1091-1098.

Trong bởi AHF