Trình bày lâm sàng về bệnh thủy đậu ở những người sống chung với HIV ở Nam Florida: Một loạt trường hợp. Le Infezioni ở Medicina, 30(4): 610-618.

Trong bởi AHF