Đơn giản hóa thành Abacavir/Lamivudine + Atazanavir Duy trì khả năng ức chế vi-rút và cải thiện các dấu ấn sinh học của xương và thận trong ASSURE, một thử nghiệm ngẫu nhiên, nhãn mở, không thua kém. XIN MỘT, 9(5): 1-10.

Trong bởi AHF