Hiệu quả và An toàn của Viên nang Saquinavir Soft Gelatin hai lần mỗi ngày so với ba lần mỗi ngày như một phần của liệu pháp kết hợp ba lần đối với nhiễm HIV-1. Liệu pháp kháng vi-rút, 7(3): 149-218.

Trong bởi AHF