Syndemics và Dự phòng trước phơi nhiễm có liên quan độc lập với rối loạn miễn dịch trực tràng ở nam giới thiểu số tình dục. AIDS, 35(8): 1295-1300.

Trong bởi AHF