Máy bán hàng tự động tại các địa điểm tình dục thương mại để tăng khả năng tự xét nghiệm HIV ở nam giới có quan hệ tình dục đồng giới. Mhealth, 4:1-7.

Trong bởi AHF