Báo cáo 104 ngày: Can thiệp thành công trong việc cải thiện khả năng duy trì bệnh nhân. Bệnh truyền nhiễm lâm sàng, 51(7): 868-869.

Trong bởi AHF