Viêm màng não do lan truyền tụ cầu vàng kháng Methicillin (MRSA) trong máu ở bệnh nhân AIDS. Tạp chí của Hiệp hội Bác sĩ Quốc tế về Chăm sóc AIDS, 7(6): 289-291.

Trong bởi AHF