Các yếu tố dự đoán về tỷ lệ tử vong do COVID‑19: Phân tích toàn cầu về đại dịch theo thời gian và ở Mỹ Latinh. Tạp chí Dịch tễ học và Sức khỏe Toàn cầu, 12: 150-159.

Trong bởi AHF