Mật độ và phân bố tế bào lympho T trong niêm mạc đại trực tràng ở người và sự kém hiệu quả của các phác đồ phân lập tế bào hiện tại. XIN MỘT, 10(4): 1-13.

Trong bởi AHF