Nhiễm trùng lậu cầu lan tỏa: Dấu hiệu tiềm ẩn của việc không cung cấp các dịch vụ kiểm soát và phòng ngừa nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục. Nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục, 98(3): 233.

Trong bởi AHF