Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định bắt đầu điều trị viêm gan C của bệnh nhân đồng nhiễm HIV. Chăm sóc bệnh nhân AIDS và STDs, 23(12): 993-999.

Trong bởi AHF