Tính hiệu quả và an toàn của Darunavir/Ritonavir dùng một lần mỗi ngày so với Lopinavir/Ritonavir ở những bệnh nhân nhiễm HIV-1 chưa được điều trị ở Tuần 48. AIDS, 22(12): 1389-1397.

Trong bởi AHF