Những thay đổi về chỉ số khối cơ thể liên quan đến việc chuyển đổi chế độ điều trị bằng thuốc kháng vi-rút ở những người sống chung với HIV ở Hoa Kỳ đã được điều trị và ức chế vi-rút. Nghiên cứu AIDS và Retrovirus ở người, 37(11): 852-861.

Trong bởi AHF