Kết quả về vi rút học ở những người sống chung với vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người với gánh nặng tải lượng vi rút cao trước khi điều trị bắt đầu trên các tác nhân cốt lõi thông thường. Diễn đàn mở Bệnh truyền nhiễm, 8(8): 1-8.

Trong bởi AHF