Quy trình thử nghiệm lâm sàng để đánh giá hiệu quả của Cefixime trong điều trị bệnh giang mai sớm. Bệnh truyền nhiễm lâm sàng, 73(5): 907-910.

Trong bởi AHF