Cải thiện hiệu quả của xét nghiệm HIV với tuyển dụng đồng đẳng, khuyến khích tài chính và sự tham gia của những người nhiễm HIV. Tạp chí Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải, 63(2): e56-e63.

Trong bởi AHF