Tỷ lệ đột biến kháng thuốc của vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở người-1 ở người trưởng thành đang điều trị bằng thuốc kháng vi-rút bậc một và bậc hai tại một cơ sở y tế hạn chế về nguồn lực ở Hạt Busia, Kenya. Tạp chí Y khoa Châu Phi, 37(311): 1-11.

Trong bởi AHF