Dịch vụ y tế HIV/AIDS ở Manaus, Brazil: Nhận thức của bệnh nhân về chất lượng và ảnh hưởng của nó đối với việc tuân thủ điều trị bằng thuốc kháng vi-rút. Nghiên cứu Dịch vụ Y tế BMC, 19:1-11.

Trong bởi AHF