HLA-B*14:02-Hoạt động tế bào T CD8+ đặc hiệu với môi trường bị hạn chế có hiệu quả kháng vi rút mạnh liên quan đến kiểm soát miễn dịch đối với nhiễm HIV. Tạp chí Virus học, 91(22): 1-19.

Trong bởi AHF