Các yếu tố quyết định đến việc mất khả năng theo dõi ở những bệnh nhân dương tính với HIV đang được điều trị bằng thuốc kháng vi-rút trong môi trường xét nghiệm và điều trị: Một nghiên cứu thuần tập hồi cứu ở Masaka, Uganda. XIN MỘT, 15(4): 1-17.

Trong bởi AHF