Bệnh lý thần kinh ngoại vi gây ra bởi liệu pháp kết hợp Lopinavir-Saquinavir-Ritonavir ở bệnh nhân nhiễm HIV. Tạp chí của Hiệp hội Bác sĩ Quốc tế về Chăm sóc AIDS, 6(3): 155.

Trong bởi AHF