Tính an toàn và hiệu quả của việc sử dụng vắc-xin cúm trong da tiết kiệm liều ở những bệnh nhân dương tính với vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở người. Archives of Internal Medicine, (166)13:1417.

Trong bởi AHF