Hiệu quả của Tenofovir khi tăng cường kết hợp liều cố định Zidovudine/Lamivudine/Abacavir trong điều trị bệnh nhân dương tính với HIV. Tạp chí Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải, 38(5): 627-628.

Trong bởi AHF