Nhiễm trùng trước đó kết hợp với tiêm chủng tạo ra các kháng thể trung hòa có khả năng chống lại các biến thể SARS-CoV-2. Hiệp hội Vi sinh Hoa Kỳ, 12(6): 1-5.

Trong bởi AHF