Tăng cân quá mức: Các thuốc kháng vi-rút hiện tại ở những người nhiễm HIV bị ức chế vi-rút. Nghiên cứu AIDS và Retrovirus ở người, 38(10): 782.791

Trong bởi AHF