Nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính ở những người sống chung với HIV do sử dụng Tenofovir Disoproxil Fumarate (TDF) và Đường cơ sở D:A:D Điểm rủi ro bệnh thận mãn tính. Thuốc HIV, 22(5): 325-333.

Trong bởi AHF