Dược sĩ cộng đồng: Trên tuyến đầu của dịch vụ y tế chống lại COVID-19 ở LMIC. Nghiên cứu Xã hội và Hành chính Dược, 17: 1964-1966.

Trong bởi AHF