Hạt nano Human Vault được nhắm mục tiêu cung cấp thuốc kháng vi-rút để ức chế nhiễm vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở người loại 1. Bioconjugate Chemistry, 30(8): 2216-2227.

Trong bởi AHF